BALETNÍ ŠKOLA FILIÁNEK

 

Byla založena v září 2009 a každoročně ji navštěvuje přes 350 dětí od 3 do 18 let. Žáci naší školy se účastní baletních soutěží a dosahují výborných výsledků v celostátních i mezinárodních soutěžích.
Spolupracujeme s Taneční konzervatoří Brno.