Balet (také klasický tanec) je taneční styl, který sahá hluboko do minulosti. Baletní technika a provedení jednotlivých prvků má přesné stanovení, a i nyní je inspirací pro mnohé novodobé taneční techniky.

Baletní škola Filiánek – tanec a radost v jednom

Hodiny baletu Filiánek jsou určené speciálně pro děti. Umožňují využít příznivé účinky baletu na zdraví. V hodinách baletu pro děti se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmické cítění, fantazie dětí nebo správné držení těla. Balet je pro děti velkým přínosem v období růstu. Balet dětem pomáhá zpevnit a protáhnout tělo, dodává jim sebevědomí a fyzickou zdatnost. Balet také napomáhá správnému držení těla, posiluje svalové skupiny, které se při běžném cvičení neaktivují a zlepšuje koordinaci a rovnováhu u dětí.

Balet pro děti

Pravidla i svoboda – to je balet

Na hodinách baletu se probírají základní pozice nohou jako je port de bras, demi-plié, rond de jambe a mnoho jiných baletních prvků, jejichž názvy a provedení si postupem času děti osvojí. Nejprve cvičí děti u tyče, kde se správně rovnají do pozic s oporou tyče a poté se jednotlivé prvky přenášejí na tzv. volnost. Zde již nastává obtížnější práce s rovnováhou, ale s pomocí šikovných lektorek děti vše hravě zvládnou. Na volnosti se pak jednotlivé prvky spojují v drobné variace – tanec. Klasický tanec je vhodný i jako doplňková průprava k mnoha jiným tancům a sportům. Jestli vaše dítě holduje vícero sportům, směle do toho! Po hodinách baletu se bude cítit příjemně a sebevědomě. A o to nám jde především.

Balet pro děti Filiánek

Individuální přístup ke každému

Na hodinách baletu pro děti vždy zohledňujeme veškeré fyzické a vrozené dispozice, a tak není potřeba mít jakékoliv předešlé zkušenosti. Děti nemusí mít strach, že na něco nestačí. Vždy bude dětem po ruce kvalifikovaný lektor, který přesně řekne a ukáže, jak veškeré baletní techniky provádět. Cvičení bude mít tak pro děti velký přínos. Nebude docházet k nežádoucímu namáhání kloubů a jiným neblahým účinkům na tělo.

Balet pro děti

Může s baletem začít i mé dítě?

Balet je věkem neomezený. Takže klidně z hlavy vypusťte zbytečné obavy nad tím, že je vaše Anička nebo Honzík „na balet příliš starý“. S elánem a radostí jde zvládnout všechno! Mrkněte se na náš rozpis lekcí a hodin. Určitě najdeme takovou lekci baletu, která bude vašemu dítěti nejlépe vyhovovat.