Informace
Věková skupina:
Den a hodina:
Sál:
Informace o dítěti
Jméno a přijmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Informace o dítěti:
Kontaktní informace
Jméno a přijmení matky:
Telefon matky:
Jméno a přijmení otce:
Telefon otce:
Email:
Školné:
Ostatní
Vzkaz:
Zákonný zástupce, který dítě přihlašuje, se zavazuje, že:
  • bude respektovat Provozní řád organizace Filiánek, z.s. v Brně, Antoníská ul. 18.
  • souhlasí s uveřejňováním fotodokumentace z akcí Filiánku na webových stránkách a propagačních materiálech organizace Filiánek, z.s.
  • souhlasí s aktuálním ceníkem, se kterým byl dopředu seznámen
Vaše data uchováváme v bezpečí a spravujeme dle nejvyšších standardů nařízení EU - GDPR. S tím, jak to děláme, se můžete seznámit v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na našich stránkách www.filianek.cz.